Solný nerost je s historií královského města Slaný neodmyslitelně spjat a je tedy příznačné, že zde vznikla solná jeskyně. Sůl byla prvotním impulsem pro založení města a po dlouhé generace zaručovala jeho prosperitu a rozkvět. V minulém století pak sůl pomohla místním opět – sice poněkud nečekaně, ale o to užitečněji. Slaná spodní voda totiž zmařila plány na těžbu uhlí v lokalitě Slaného a přeměně města na hornické. Kam tedy jinam za blahodárnou a prospěšnou solí, než právě do Slaného?